Terms and rules

Ofruesit të shërbimit të ofruar nga kjo faqe në internet nuk janë përgjegjës për çdo përmbajtje dhe llogari të krijuar nga përdoruesi. Përmbajtja e paraqitur shprehin pikëpamjet e autorit të tyre.

Ky Shërbim është në dispozicion vetëm për përdoruesit që janë të paktën 13 vjeç. Nëse jeni më i ri se kjo, ju lutemi mos u regjistrohuni. Nëse regjistroheni për këtë Shërbim, ju deklaroni që jeni në këtë moshë ose më të madh.

E gjithë përmbajtja që paraqisni, ngarkoni ose përndryshe i vini në dispozicion Shërbimit ("Përmbajtja") mund të shqyrtohet nga anëtarët e stafit. E gjithë Përmbajtja që paraqisni ose ngarkoni mund të dërgohet në shërbimet e verifikimit të palëve të treta (përfshirë, por jo kufizuar në, shërbimet e parandalimit të spamit). Mos paraqisni asnjë përmbajtje që ju konsideroni private ose konfidenciale.

Ju pranoni të mos përdorni Shërbimin për të paraqitur ose lidhur me ndonjë përmbajtje që është shpifëse, abuzive, urrejtëse, kërcënuese, spam ose e ngjashme me spam, me gjasë për të ofenduar, përmban përmbajtje të rritur ose të kundërshtueshëm, përmban informacione personale të të tjerëve, rrezikon shkeljen e të drejtës së autorit, inkurajon veprimtari të kundërligjshme, ose shkel ndryshe ligjet. Ju jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen, dhe çdo dëm që vjen nga, përmbajtja ose sjellja juaj.

Ne mund të heqim ose modifikojmë çdo përmbajtje të paraqitur në çdo kohë, me ose pa shkak, me ose pa njoftim. Kërkesat për përmbajtjen për t'u hequr ose modifikuar do të merren vetëm me gjykimin tonë. Ne mund ta ndërpresim hyrjen tuaj në të gjithë ose ndonjë pjesë të Shërbimit në çdo kohë, me ose pa shkak, me ose pa njoftim.

Ju po na jepni një licencë jo-ekskluzive, të përhershme, të pakthyeshme, të pakufizuar për të përdorur, publikuar ose rishikuar përmbajtjen tuaj në lidhje me Shërbimin. Ju mbani të drejtat e autorit mbi Përmbajtjen.

Këto terma mund të ndryshohen në çdo kohë pa paralajmërim.

Nëse nuk pajtoheni me këto kushte, ju lutemi mos u regjistroni ose përdorni Shërbimin. Përdorimi i Shërbimit përbën pranimin e këtyre termave. Nëse dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj, ju lutemi na kontaktoni.

Top