Privacy policy

Forumi.NET - Forum për shqiptarët ("ne", "tonë", "ne") jemi të përkushtuar të mbrojmë dhe respektojmë privatësinë tuaj. Nëse keni pyetje në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni .

C'fare informacioni kemi në lidhje me ju

Lloji i të dhënave që mbledhim dhe përpunojmë përfshin:

  • Emri ose emri juaj i përdoruesit.
  • Adresa juaj e emailit.
  • Adresa juaj e IP.

Të dhëna të mëtejshme mund të mblidhen nëse vendosni t'i ndani ato, të tilla si nëse plotësoni fushat në profilin tuaj.

Ne mbledhim disa ose të gjitha këto informacione në rastet e mëposhtme:

  • Ju regjistroheni si anëtar në këtë web.
  • Ju plotësoni formularin tonë të kontaktit.
  • Shfletoni këtë faqe. Shihni "Politikën e cookie-t" më poshtë.
  • Ju plotësoni fushat në profilin tuaj.

Si përdoret informacioni juaj personal

Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal në mënyrat e mëposhtme:

  • Për qëllimet e bërjes së anëtarit të regjistruar të faqes sonë, në mënyrë që ju të kontribuoni me përmbajtje në këtë webfaqe.
  • Ne mund të përdorim adresën tuaj të emailit për t'ju informuar për aktivitetin në faqen tonë.
  • Adresa juaj IP regjistrohet kur kryeni veprime të caktuara në faqen tonë. Adresa juaj e IP-së nuk është kurrë e dukshme publikisht.

Mënyra të tjera në të cilat mund të përdorim informacionin tuaj personal.

Përveç njoftimit për aktivitetin në faqen tonë që mund të jetë e rëndësishme për ju, herë pas here ne mund të dëshirojmë të komunikojmë me të gjithë anëtarët çdo informacion të rëndësishëm, siç janë gazetat ose njoftimet me email. Ju mund të vendosni ose të hiqni dorë nga emailet e tilla në profilin tuaj.

Ne mund të mbledhim informacione jo personalisht të identifikueshme për ju gjatë bashkëveprimit tuaj me faqen tonë. Ky informacion mund të përfshijë informacion teknik në lidhje me shfletuesin ose llojin e pajisjes që po përdorni. Ky informacion do të përdoret thjesht për qëllime të analitikës dhe gjurmimit të numrit të vizitorëve në faqen tonë.

Mbajtja e sigurt e të dhënave tuaja

Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që çdo informacion që na jepni të jetë i sigurt. Për të parandaluar hyrjen ose zbulimin e paautorizuar, ne kemi vendosur masa dhe procedura të përshtatshme për të mbrojtur dhe siguruar informacionin që ne mbledhim.

Politika e cookie-t

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që janë vendosur nga ne në kompjuterin tuaj, të cilat na lejojnë të ofrojmë një funksionalitet të caktuar në faqen tonë, të tilla si të qenët në gjendje të regjistrohemi, ose të kujtojmë preferencat e caktuara.

Ne kemi një politikë të detajuar të cookie-t dhe më shumë informacione rreth cookies që vendosëm në këtë faqe .

Të drejtat

Ju keni të drejtë të hyni në të dhënat personale që kemi në lidhje me ju ose të merrni një kopje të tyre. Për ta bërë këtë, ju lutemi na kontaktoni . Nëse besoni se informacioni që kemi për ju është i paplotë ose i pasaktë, mund të të na kontaktoni për të na kërkuar që të plotësojmë ose korrigjojmë ato informacione.

Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale. Ju lutemi na kontaktoni nëse dëshironi që ne të heqim të dhënat tuaja personale.

** Ju duhet te na kontaktoni vetem nepermjet email dhe gjithashtu te keni vendosur nje email ekzistent ku do merrni konfirmimin per fshirjen e llogarise.

Pranimi i kësaj politike

Përdorimi i vazhdueshëm i faqes sonë nënkupton pranimin tuaj të kësaj politike. Nëse nuk e pranoni politikën, atëherë ju lutemi mos e përdorni këtë sit. Gjatë regjistrimit do të kërkojmë më tej pranimin tuaj të qartë të politikës së privatësisë.

Ndryshimet në këtë politikë

Ne mund të bëjmë ndryshime në këtë politikë në çdo kohë. Ju mund t'ju kërkohet të rishikoni dhe ri-pranoni informacionin në këtë politikë nëse ndryshoni në të ardhmen.

Top